Veritabanları

SQL'de Tablo İfadesi Nasıl Değiştirilir?

ALTER TABLE hakkındaki bu makale, SQL'deki ALTER TABLE deyimini kullanarak sütunların nasıl ekleneceği, silineceği ve değiştirileceği hakkında kapsamlı bir kılavuzdur.

SQL'de IF ifadesi nasıl yapılır?

IF () işlevi, biri doğru için diğeri yanlış için olmak üzere iki parametre ile iletilir. Örneklerle SQL'de if ifadesinin nasıl uygulanacağını öğrenin.